• info@bashkiamalesiemadhe.gov.al

Shpallje për njoftimin e subjektit për pjesëmarrje në procedim administrativ

  • Shpallje për njoftimin e subjektit për pjesëmarrje në procedim administrativ

    Shpallje për njoftimin e subjektit për pjesëmarrje në procedim administrativ

    Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn