• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

REGJISTRI I KЁRKESAVE PЁR INFORMACION

Periudha Janar 2016 – Dhjetor 2016

Nr Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes dhe formati Statusi i kërkesës Tarifa
1

 

 

         
2

 

 

         
3

 

 

         
4

 

 

         
5

 

 

         
6

 

 

         
7

 

 

         
8

 

 

         
9

 

 

         
10

 

 

         
11

 

 

         
12

 

 

         
13

 

 

         
14

 

 

         
15

 

 

         
16

 

 

         
17

 

 

         
18

 

 

         
19

 

 

         
20

 

 

         
21

 

 

         
22

 

 

         
23

 

 

         
24

 

 

         
25

 

 

         
26

 

 

         
27

 

 

         
28

 

 

         
29

 

 

         
30

 

 

         
31

 

 

         
32

 

 

         
33

 

 

         
34

 

 

         
35

 

 

         
36

 

 

         
37

 

 

         
38

 

 

         
39

 

 

         
40

 

 

         
41

 

 

         
42

 

 

         
43

 

 

         
44

 

 

         
45

 

 

         
46

 

 

         
47

 

 

         
48

 

 

         
49

 

 

         
50

 

 

         
51

 

 

         
52

 

 

         
53

 

 

         
54

 

 

         
55

 

 

         
56

 

 

         
57

 

 

         
58

 

 

         
59

 

 

         
60