• info@bashkiamalesiemadhe.gov.al

Rregullore e Bashkisë

Rregullore
Bashkisë

PDF

Rregullore-Bashkise