• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Shërbime

Ndihma Ekonomike

Informacion i detajuar mbi ndihmën ekonomike në bashkinë Malësi e Madhe.

Strehimi dhe Shërbimi Social

Informacion rreth strehimit dhe shërbimeve sociale që ofron bashkia Malësi e Madhe

Emergjenca Civile

Informacion rreth rolit të bashkisë në menaxhimin e Emergjencave Civile.

Mirëmbajtje – Pastrim – Gjeleberim

Informacion mbi politikat e bashkisë ne kuadrin e mirëmbajtjes dhe gjelbërimit.

Hapësirat Publike

Informacion rreth menaxhimit të hapësirave publike nga bashkia Malësi e Madhe

Ushqimi dhe Veterinaria

Informacion rreth politikave të bashkisë për sigurinë Ushqimore dhe Veterinarinë.

Transporti

Informacion rreth formave dhe olitikave të zbatuara nga bashkia për transportin.

Kultura dhe Sporti

Informacion rreth zhvillimit kulturor dhe atij sportiv në bashkinë Malësi e Madhe.