• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Vendime Këshilli

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 65  Dt: 30.10.2020

Miratimin e kËrkesËs sË bashkisË malËsi e madhe sË bashku me dokumentacionin pËrkatËs tekniko-ligjor
tË zotit Tonin Lelçaj.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 64  Dt: 30.10.2020

Miratimin e listËs sË tË rËnËve nË luftËn e koplikut 1920

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 63  Dt: 30.10.2020

Miratimin e “planit Vendor tË menaxhimit tË integruar tË mbetjeve nË
bashkinË malËsi e madhe 2021-2025

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 62  Dt: 30.10.2020

Miratimin e dhËnies me qera tË 5 banesave sociale nË tamarË.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 61  Dt: 30.10.2020

Miratimii marreveshjes se bashkepunimit mes undp dhe bashkise malesi e madhe.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 60  Dt: 30.10.2020

Miratimin e Familjeve ne nevoje per ndihme ekonomike

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 30  Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Fatmir Peraj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 29   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Llesh Smajlaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 28   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Angjelin Prronaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 27   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Vasel Kalaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 26   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Nazmi Semanaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 25   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te znj. Ferde Jukaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 24   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Gezim Sufaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 23   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe.se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Ismet Ibraj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin
<!‐‐nextpage‐‐>

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 22   Dt: 30.04.2020

Akordim i titullit “Qytetar Nderi “ Z. Demush Heba (Pas Vdekjes)

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 21   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates te znj. Taze Brahaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 20   Dt: 30.04.2020

Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Rifat Banushaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 17   Dt: 30.04.2020

MIRATIMI I RREGULLORES PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KESHILLIT TE BASHKISE MALESI E MADHE.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 16   Dt: 30.04.2020

Miratimi i Marreveshjes se Bashkepunimit ( Akt Dhurimi) ndermjet Shoqates Nderkombetar e te Shpetimit dhe e Zjarrit dhe Bashkise Malesi e Madhe

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 15   Dt: 30.04.2020

MIRATIMI I PLANIT SOCIAL VENDOR 2020-2023

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 14   Dt: 30.04.2020

MIRATIMI I PARAQITJES HARTOGRAFIKE TE NDARJES ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TE SIPERFAQES SE BASHKISE MALESI E MADHE SIPAS NJESIVE ADMINISTRATIVE PERBERESE DHE FSHATRAT E TYRE

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 13   Dt: 30.04.2020

KRIJIMI I MEKANIZMIT TE REAGIMIT TE KOORDINUAR (Mrk) PER ADRESIMIN E RASTEVE TE DHUNES ME BAZE GJINORE DHE DHUNES NE FAMILJE NE BASHKINE MALESI E MADHE.

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 12   Dt: 30.04.2020

PER MIRATIMIN E TAVANEVE PERGATITORE TE SHPENZIMEVE TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM(fpt)2021-2023 TE BASHKISE MALESI E MADHE

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 11   Dt: 30.04.2020

MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 10   Dt: 24.03.2020

MIRATIMIN E KRITEREVE PER FAMILJET NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

Shkarko aktin

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 9   Dt: 24.03.2020

MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE.

Shkarko aktin