• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Malësi e Madhe Shkurt 2023