PROJEKTI: “Sinjalistika Turistike”

 • PROJEKTI: “Sinjalistika Turistike”

  PROJEKTI: “Sinjalistika Turistike”

  Me dt. 13.12.2018 eshte finalizuar me suksese projekti per vendosjen e sinjalistikave ne zonat me rendesi turistike si dhe ne monumentet e kultures dhe natyres. Eshte ber edhe rinovimi i  121.8 km shtigje turistike.

  Ky projekte eshte financuar nga “Austrian Development Cooperation” dhe “Swiss Agency for Development and Cooperation”.

  Shikoni Projektin  

  Lista shtigjeve te rivlersuara te rinshenuara  , dhe te reja  per Bashkia Malsi e Madhe .

  Nikc – Q.Dobraces – Theth  jane rishenuar , 7 km nga 17 km shteg .

  Ura Tamares-Kozhnje  jane rishenuar 4.5 km

  Kozhnje –Kozhnje Siperme –Vukel jane rishenuar  8.1 KM .

  Ura Tamares- Vukel- NIkc  jane rishenuar  13.2  km

  Nikc –Fortesa e Kelmendit  jane rishenuar  3.2 Km

  Vukel –Nikc – Pylli Jelices –Qafe Jame  jane rishenuar  9.3 km

  Ura Tamares-Broje –Maja Drugomires –Boge   nga 16.5 jane ba 9.2 km

  Ura Tamares- Smokovic –Grabom-Grabom Kisha –Dogane  jane rishenuar  11.8

  Shtegu Geshtenjave Rec  (Nga e majta ne te djathte)  4 ore  7.1 km

  Shpella pllumbave – Shtegu Geshtenjave Rec  (Nga e djathta ne te majte  ) 3.0re  7.1

  Razem –Bratosh –Rruga auto  6.2

  Kisha Boge – Shpella gjeke Markut  Kthim 6.6 km

   Okol boge-Sheu Lopeve –qafe T.thore 6.3 km

  Okol Boge-Gropa Portes – Shtegu Dheneve  5.8 km

  Boge-Qafa Keqe – Razem  12.2 km

  Razem (Perreth)  –Vrrithe –Shpella Pllumbave   4.2 km.

  Totali i shtigjeve eshte  121.8 km

  Nga keto jane shtigje te reja afer 25 km , pjesa tjeter eshte riberje e shtogjeve egzistuese .

  Matjet per gjetseine e shtigjeve , jane bazuar ne te dhenat egzistuese dhe matjet eperaferta nga vete grupi I punes ne terren .

  Gabimi im lejuar eshte +- 0.05.

  Dizniveli i shtigjeve shkon nga 150 m deri ne 1120 mbi nivelin e detit. veshtersia eshte mesatare , koha ecejes eshte 1-1.5 km per ore . 

   

  Fotot e projektit