• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Njësia Qendër

Njesia Administrative  Qendër

 

Bashkim Cubaj / Administrator Njesia Administrative Qender
Specialist / Finance / Protokoll Njesia Administrative Qender
Inspektor Tatim Taksa Njesia Administrative Qender
Arketar / Zooveteriner Njesia Administrative Qender
Roje Njesia Administrative Qender
Specialist Mjedisi Njesia Administrative Qender
Specialist sherbimesh Publike Njesia Administrative Qender
Specialist i Ndihmes Ekonomike Njesia Administrative Qender
Specialist Bujqesie Njesia Administrative Qender

.