Njësia Qendër

Njësia Administrative  Qendër

 

Romeo Cubaj / Administrator Njësia Administrative Qendër
Specialist / Finance / Protokoll Njësia Administrative Qendër
Inspektor Tatim Taksa Njësia Administrative Qendër
Arketar / Zooveteriner Njësia Administrative Qendër
Roje Njësia Administrative Qendër
Specialist Mjedisi Njësia Administrative Qendër
Specialist shërbimesh Publike Njësia Administrative Qendër
Specialist i Ndihmës Ekonomike Njësia Administrative Qendër
Specialist Bujqësie Njësia Administrative Qendër

.