• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Sekretar Këshilli

Emirjan Hasmujaj

Sekretar Këshilli

+355 69 261 1856
emirjan_h@hotmail.com