• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Njësia Gruemirë

Njesia Administrative Gruemire

 

Ismet Sylaj / Administrator Njesia Administrative Gruemire
Specialist Zooteknik Njesia Administrative Gruemire
Specialist Ndihme Ekonomike Njesia Administrative Gruemire
Specialist Kadastre Njesia Administrative Gruemire
Specialist Bujqesie Njesia Administrative Gruemire
Specialist Finance-Arkive-Protokoll Njesia Administrative Gruemire
Punonjes Sherbimesh Njesia Administrative Gruemire
Inspektor Taksash Njesia Administrative Gruemire
Inspektor Taksash Njesia Administrative Gruemire
Specialist Veteriner Njesia Administrative Gruemire
Llogaritar/Arketar Njesia Administrative Gruemire
Punonjes Sherbimesh Njesia Administrative Gruemire
Specialist Sherbimesh Publike Njesia Administrative Gruemire
Roje Njesia Administrative Gruemire
Roje Njesia Administrative Gruemire
Specialist Sherbimesh Publike Njesia Administrative Gruemire