Njësia Gruemirë

Njësia Administrative Gruemire

 

Ismet Sylaj / Administrator Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Zooteknik Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Ndihmë Ekonomike Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Kadastre Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Bujqësie Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Finance-Arkive-Protokoll Njësia Administrative Gruemirë
Punonjës Shërbimesh Njësia Administrative Gruemirë
Inspektor Taksash Njësia Administrative Gruemirë
Inspektor Taksash Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Veteriner Njësia Administrative Gruemirë
Llogaritar/Arkëtar Njësia Administrative Gruemirë
Punonjës Sherbimesh Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Shërbimesh Publike Njësia Administrative Gruemirë
Roje Njësia Administrative Gruemirë
Roje Njësia Administrative Gruemirë
Specialist Shërbimesh Publike Njësia Administrative Gruemirë