BUXHETI

Raporti i performancës 2021

Shkarko dokumentin

Raporti i performancës 2020

Shkarko dokumentin

Raporti i performancës 2019

Shkarko dokumentin

Raporti i performancës 2018

Shkarko dokumentin

Nr Emri i Donacionit Donatori  Shuma  e Donacionit  Euro Qellimi I Donacionit
1 PAST4 FUTURE Bashkimi Europian                                      20,740,000 Turizmi I aksesueshem dhe social
2 Adria Aliance Bashkimi Europian                                      12,200,000 Studimi I potencialeve energjitike te zones ekonomizimi I energjise se rinovueshme
3 Green Islands Bashkimi Europian                                      29,280,000 Permiresimi I sistemit te menaxhimit te mbetjeve
4 IADSA Bashkimi Europian                                      44,945,944 Rikonstruksion Shkolla e mesme “Sherif Hoxha” Koplik projekti “Involve me the I learn”
5 IADSA Bashkimi Europian                                      41,961,500 Rikonstruksion Shkolla e mesme “Kol Martini” Dedaj
6 Programi i Zhvillimit rajonal Zvicer/Austri                                         7,434,000 Sinjalistika Turistike
7 Komuna NAMUR Belgjike Belgjike                                         2,650,000 3 Automjete Zjarrfikese per menaxhimin e situatave emergjente per shuarjen e zjarreve
8 DLDP HELVETAS qeveria Zviceriane                                         4,470,000 Makine teknologjike per sektorin e Menaxhimit te mbetjeve
9 Bashkite e  Forta HELVETAS qeveria Zviceriane                                         9,450,000 Depozitimi I mbetjeven urbane ne Landfiel
10 Bashkite e  Forta HELVETAS qeveria Zviceriane                                            240,000 Paisje per transmeimin  live te mbledhjeve te Keshillit bashkiak.
12 Ministria e Arsimit Ministria e Arsimit                                         8,330,551  Paisje laboratorike qe te permiresojne e kushtet e mesimdhenies.
13 Ministria e Arsimit Ministria e Arsimit                                         3,941,520 Mobilje per mobilimi e Shkolles “Vasil Shanto”, Vrake
15 UNDP                                            893,250 Permiresimi i jeteses se personave me aftesi te kufizuara Projekti “Askush te mos mbetet pas”
16 UNDP                                            546,250  Kontribuon në forcimin e mekanizmit të referimit kundër dhunës në familje në Bashkinë Malësi e Madhe”Dhuna ne familje, MKR”
17 UNDP                                            888,200  Kontribuon në forcimin e mekanizmit të referimit kundër dhunës në familje në Bashkinë Malësi e Madhe”Dhuna ne familje, MKR”