• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Të dhënat e zgjedhjeve vendore