Njoftim

 • Njoftim

  Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“.

  Ne kuader te pregaditjes se Buxhetit te vitit 2021 dhe Programit Buxhetore Afatmesem 2021-2023 ,Bashkia Malesi e Madhe ju fton te jeni pjese e sugjerimeve dhe konsultimit Publik.

  Për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, dëgjesa publike do të zhvillohet vetëm nëpërmjet dërgimit të sugjerimeve/mendimeve tuaja në postën elektronike, deri me 30.12.2020

  Sekretari i Keshillit

  Emirjan Hasmujaj