Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 80 Dt: 27.11.2020

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 80 Dt: 27.11.2020

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.80 DATE 27.11.2020

  “Për ndryshim në Vendimin nr.65,datë,30.10.2020 të Këshillit Bashkiak Malësi e Madhe : “Për dhënien e
  ndihmës së mënjehershme financiare familjes së shtetasit z.Tonin Lelcaj
  .”

   Shkarko aktin