VENDIM NR.51 DATE 27.09.2021

 • VENDIM NR.51 DATE 27.09.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.51 DATE 27.09.2021

  “Miratirnin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor përkatës,të z. **************, objekti shtepi banimi e të cilit është dërntuar nga rënia e zjarrit. si dhe për akordirnin e ndihmës financiare për farniljen e shtetasit

   Shkarko aktin