VENDIM NR.56 DATE 21.10.2021

 • VENDIM NR.56 DATE 21.10.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 56 DATE 21.10.2021

  PER TRANSFERIMIN E FOND IT PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI I SHESHIT TË RONIT TË BOGËS”

   Shkarko aktin