VENDIM NR.67 DATE 31.12.2021

 • VENDIM NR.67 DATE 31.12.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 67 DATE 31.12.2021

  Per nje ndryshim në Vendimin nr.5 l,datë,27.09.2021 të Keshillit Bashkiak Malësi e Madhe: “Për dhënien
  e ndihmës së menjëhershme financiare familjes së shtetasit z.Caf Kurtulaj.

   Shkarko aktin