VENDIM NR. 34 DATE 31.08.2022

 • VENDIM NR. 34 DATE 31.08.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 33 DATE 31.08.2022

  PËR
  DISA NDRYSHIME NË VKB NR.69 DATE 29.12.2021″PËR MIRATIMIN E NIVELIT TE
  PAGA VE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR TË NËPUNËSVE
  CIVILË,TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË PËR VITIN 2022 TË BASHKISË MALËSI E
  MADHE ,NJËSIVE ADMINISTRA TIVE DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA”

   Shkarko aktin