Njoftime për konsultime publike

Dëgjesë publike mbi prezantimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022- 2024

Njoftimi

Lista e pjesëmarrësve

Procesverbal 

Dëgjesë publike me grupet e interesit te sistemit te qeverisjes vendore diten e marte – 6 Korrik 2021

Njoftimi