Ekonomia

 • Ekonomia

  Potencialet Ekonomike

  Bimët medicinale të mbjellur në një sipërfaqe prej rreth 4 mijë ha.
  Pemtore mbjellur në një sipërfaqe prej 476 ha
  Vreshta mbjellur në një sipërfaqe prej 356 ha
  Duhan mbjellur në një sipërfaqe prej 510 ha
  Pjesa tjetër e sipërfaqes mbillet me perime, patate, foragjere, grurë, miser etj.

  Gjedh 13.435 krerë,
  Dhenë 39.914 krerë,
  Dhi 12.145 krerë,
  Derra 7. 917 krerë
  Njëthundrakë 1. 877 krerë,
  Shpendë 184.130 krerë,
  Bletë 7.852 koshere

  Fondi total pyjor e kullosor 59.890 ha,
  Shtetërorë 20.334 ha,
  Bashkiak 39.556 ha
  Pyje gjithsej 39.890 ha,
  Shtetërorë 12.998 ha,
  Bashkiak 26.899 ha,
  Pyje inprodutive 8.904 ha,
  Shtetërorë 2.190 ha,
  Bashkiak 6.714 ha,
  Kullota e livadhe 11.089 ha,
  Shtetërorë 5.146 ha,
  Bashkiak 5.943 ha

  Në liqenin e Shkodrës : krapi, karasi, ngjala, gjuhca ( saraga ), qefulli etj.

  Në Lumin Cem: kryesisht trofta si simbol I faunës se këtij lumi.

  Cilat jane madhesite e fermave në Malësinë e Madhe?
  Përveç fermave që janë familjare e që përbëjnë rreth 8200 të tilla ku më tepër përdorin token bujqësore pë prodhime të vogla e po ashtu edhe në blegtori kemi edhe biznese që merren drejtpërdrejtë me prodhime bujqësore e blegtorale si më poshtë:

  Pulari: 3 të cilat përdoren jo vetëm për prodhimin e vezëve por edhe treg mishi në kohë skarcimesh.
  1. Beata –Tek Pishat në Koplik
  2. Xemi-Alb 2006 në Bajzë
  3. Halaj Shpk në Bajzë

  Kompleks gjedhi: 2 ( Xhakaj Shpk në Grizhe dhe Burgaj në Gruemirë-Nj.A. Gruemirë ).

  Akuakultura: 2 ( 1 në Tamare Nj.A. Kelmend dhe 1 në Rrjodhë Nj.A. Shkrel ) të cilat merren me prodhimin dhe tregtimin e troftës ( rreth 200-300 kv peshk troftë në vit ).

  Ferma të imtash: 39 me mbi 100 krerë duke prodhuar e tregtuar qumësht dhe mish.