• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Liqeni i Shkodrës

  • Liqeni i Shkodrës

    Liqeni i Shkodrës

    LIQENI I SHKODRES : ka nje gjatesi prej 30 km e ku ndodhen disa pika pushimi ( me distanca nga 1-3 km ) per plazhe ditore ku ka rere te jodizuar e ku pushuesve u sherbehet ne restorante luksoze me produkte te vete Liqenit kryesisht peshk si Krap, Ngjale, Karas, Trofte etj. Pikat me te preferuara per plazhe ditore ne gjatesine e Liqenit te Shkodres jane: Gril, Grizhe, Culaj, Sterbeq, Shegan etj.

    Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn