Njoftim për operatorët privatë dhe publik per shpërndarjen e Internetit dhe Energjisë Elektrike

  • Njoftim për operatorët privatë dhe publik per shpërndarjen e Internetit dhe Energjisë Elektrike

    Bashkia Malësi e Madhe në kuadër të rehabilitimit të qendrës së qytetit të Koplikut njofton të gjithë operatorët publikë dhe privatë, të shpërndarjes së internetit dhe drejtorinë e shpërndarjes së energjisë elektrike të paraqiten pranë bashkisë Malësi e Madhe për të bashkëpunuar në mbarëvajtjen e punimeve për ruajtjen e rrjeteve kabllore të internetit dhe të energjisë elektrike.

    Faleminderit për mirëkuptimin!

    Bashkia Malësi e Madhe