Në kuadër të implementimit të skemës së dixhitalizuar të ndihmës ekonomike

  • Në kuadër të implementimit të skemës së dixhitalizuar të ndihmës ekonomike

    Në kuadër të implementimit të skemës së dixhitalizuar të ndihmës ekonomike që nga janari i këtij viti në të gjithë vendin, sektori i shërbimeve sociale pranë bashkisë Malësi e Madhe njofton të gjithë qytetarët pretendues dhe përfitues të ndihmës ekonomike të paraqiten pranë zyrave të Shërbimit Social në bashki dhe në njësitë administrative përkatëse deri me datën 10 janar 2018