Planin Lokal te Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve te Ngurta Urbane

  • Planin Lokal te Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve te Ngurta Urbane

    Planin Lokal te Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve te Ngurta Urbane

    Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe fton qytetaret te njihen me Planin Lokal te Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve te Ngurta Urbane per Bashkine Malesi e Madhe 2021-2025

    Shkakrkoni planin ne linkun: 15_05_2020_Plan-MIM_Malesi e Madhe Final