Njoftim

 • Njoftim

  Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“.

  Në kuadër të pregatitjes së “Paketës Fiskale 2021”, Bashkia Malësi e Madhe ju fton të jeni pjesë e sugjerimeve dhe konsultimit publik.

  Për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, dëgjesa publike do të zhvillohet vetëm nëpërmjet dërgimit të sugjerimeve/mendimeve tuaja në postën elektronike, deri me 20.12.2020

  Shiko dokumentin

  Sekretari i Keshillit

  Emirjan Hasmujaj