Njoftim për 3 familje për saktësimin e sipërfaqes në fshatin Pjetroshan

 • Njoftim për 3 familje për saktësimin e sipërfaqes në fshatin Pjetroshan

   

  Referuar certifikatës familjare duke marrë në konsideratë numrin aktual të anëtarëve të familjes rezulton se 3 subjektet e mëposhtëm nuk janë brenda normatives për frymë.
  Ndodhur në këto kushte, subjekteve, në përputhje me piken 15/c dhe pikes 8 të VKM-së 1182/2020 u është kërkuar përcjellja e marrveshjes noteriale me kufitaret.

  1. Benet Fran Elezaj

  2. Pashko Luigj Elezaj

  3.Viktor Luigj elezaj

   

  Shkarko dokumentin