►Njoftim – Konsultim publik për buxhetin 2021

  • ►Njoftim – Konsultim publik për buxhetin 2021

    Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetore Afatmesëm 2021-2023 ,Bashkia Malësi e Madhe ju fton të jeni pjesë e sugjerimeve dhe konsultimit Publik.