• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 84 Dt: 29.12.2020

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 84 Dt: 29.12.2020

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.84 DATE 29.12.2020

  Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko-
  ligjor përkatës të znj.Leze Vulaj, objekti shtëpi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënie e zjarrit dhe
  djegia e plotë e banesës, si dhe për akordimin e ndihmës financiare për familjen e këtij shtetasi nga
  buxheti i bashkisë dhe nga buxheti i vitit 2020 në Ministrinë e Mbrojtjes, programi për “Emergjencat
  Civile

   Shkarko aktin