Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 01 Dt: 12.01.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 01 Dt: 12.01.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.01 DATE 12.01.2021

  Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar të nëpunësve civilë,
  të punonjësve administrativ për vitin 2021 të Bashkisë Malësi e Madhe,
  njësive administrative dhe funskioneve të deleguara.

   Shkarko aktin