Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 02 Dt: 12.01.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 02 Dt: 12.01.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.02 DATE 12.01.2021

  Për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
  të Bashkisë Malësi e Madhe.

   Shkarko aktin