Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 03 Dt: 12.01.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 03 Dt: 12.01.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.03 DATE 12.01.2021

  Për miratimin e Kalendarit të përgatitjes së Projekt Programit Buxhetor
  Afatmesëm 2022-2024 dhe Buxhetit vjetor 2022
  .

   Shkarko aktin