Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 32 Dt: 28.05.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 32 Dt: 28.05.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.32 DATE 28.05.2021

  “”Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor

  përkatës,të z. Mark Goraj, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe për
  akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit z.Mark Goraj nga programi Mbrojtja nga
  zjarri dhe mbrojtja civile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 2 datë 11.01.2021
  “për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afat mesem 2021-2023 të Bashkisë
  Malësi e Madhe”.

   Shkarko aktin