Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 34 Dt: 28.05.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 34 Dt: 28.05.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.34 DATE 28.05.2021

  “Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjorpërkatës

  ,të z. Mirash Celaj, objekti shtepi banimi e të cilit  është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe për akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit z.Mirash Celaj nga programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 2 datë 11.01.2021 “për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afat mesem 2021-2023 të Bashkisë
  Malësi e
  Madhe
   

   Shkarko aktin