Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 38 Dt: 28.05.2021

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 38 Dt: 28.05.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.38 DATE 28.05.2021

  “”PËR Miratimin e Projektit “Adria_Alliance- Aleanca Adriatike Ndër knfitare për promovimin e efiçencës së energjisë

  dhe përshtatjen e ndryshimeve klimaterike/ Nr 397/Thirrja për propozime”, të bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian nën Instrumentin e Para-Aderimit (IP A) Interreg IPA CBC ltali – Shqipëri – Mali i Zi 2014/2020

   Shkarko aktin