VENDIM NR.44 DATE 16.07.2021

 • VENDIM NR.44 DATE 16.07.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.44 DATE 16.07.2021

  Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor
  përkatës,të z. ***** *****, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe
  për akordimin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit

   Shkarko aktin