VENDIM NR.41 DATE 16.07.2021

 • VENDIM NR.41 DATE 16.07.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.41 DATE 16.07.2021

  MIRATIMIN E TAVANEVE PERFUNDIMTARE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM VENDOR (FPT) 2022-2024 TË BASHKISË MALËSI E MADHE”

   Shkarko aktin