VENDIM NR.66 DATE 31.12.2021

 • VENDIM NR.66 DATE 31.12.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 66 DATE 31.12.2021

  PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PËRGATITJES SË PROJEKT PROGRAMIT
  BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025 DHE BUXHETIT VJETOR 2022

   Shkarko aktin