VENDIM NR.69 DATE 31.12.2021

 • VENDIM NR.69 DATE 31.12.2021

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 69 DATE 31.12.2021

  MIRA TIMIN E NIVELIT TE PAGA VE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR TË NËPUNËSVE CIVILË,TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË PËR VlTIN 2022 TË BASHKISË MALËSI E MADHE ,NJËSIVE ADMINISTRA TIVE DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA

   Shkarko aktin