VENDIM NR. 04 DATE 28.02.2022

 • VENDIM NR. 04 DATE 28.02.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 04 DATE 28.02.2022

  MIRA TIMIN E T A V ANËVE PERGA TITORE TË SHPENZIMËVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2023 – 2025 TË BASHKISË MALËSI E MADHE

   Shkarko aktin