Ftesë “Takimi i Lahutarëve”

  • Ftesë “Takimi i Lahutarëve”

    Aplikim për mbështetje për projektin artistik dhe kulturor Takimi i Lahutarëve.

    • Aplikuesit për projektin kulturorë dhe artistik, mund të jenë: Persona Juridikë si: OJF (Organizata Jo Fitimprurëse), Sh.a; Sh.p.k; Persona fizikë dhe individë.
    • Aplikimet duhet të dorëzohen brenda dates 23.09.2022.

    Shkarko dokumentin