VENDIM NR. 32 DATE 29.07.2022

 • VENDIM NR. 32 DATE 29.07.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 32 DATE 29.07.2022

  “PËR MIRA TIM INE TA VANEVE PERFUNDIMTARE TË SHPENZIMEVE TË
  PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2023 – 2025 TË BASHKISË MALËSI E
  MADRE”

   Shkarko aktin