VENDIM NR. 30 DATE 29.07.2022

 • VENDIM NR. 30 DATE 29.07.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 30 DATE 29.07.2022

  PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.69 DATE 29.12.2021 “PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË
  PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR TË NËPUNËSVE
  GIVILË,TË PÛNONJËSVE ADMINISTRATIVË PËR VITIN 2022 TË BASHKISË MAL

   Shkarko aktin