VENDIM NR. 29 DATE 29.07.2022

 • VENDIM NR. 29 DATE 29.07.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 29 DATE 29.07.2022

  PËR MIRATIMIN E DHËNTES ME QIRA/NË PËRDORIMTË SIPERFAQES PYJORE PËR
  NDERTIMIN E HEC-eve” KOZHNJE 1 DHE KOZHNJE 2 TAMARË NGA SHOQERIA
  “TAMARA HYDRO ENERGY” SH.P.K DHE HEQJEN NGA FONDI PYJOR I SIPËRFAQES 0,88
  HA QË BËJNË PJESË NË EKONOMINË PY JORE KULLOSORE “VUKEL-NIKC”.

   Shkarko aktin