VENDIM NR. 23 DATE 27.06.2022

 • VENDIM NR. 23 DATE 27.06.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 23 DATE 27.06.202

  PËR
  KRIJIMIN’.E KËSIÏILL’lîlïVENDOR TË RINISË, PRANË BASHKISË MALËSI E
  MADHE.’

   Shkarko aktin