VENDIM NR. 20 DATE 27.06.2022

 • VENDIM NR. 20 DATE 27.06.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 20 DATE 27.06.202
  PER
  MIRA TIMIN E DHËNIES ME QIRAJNE PÏRDORIM TË
  SIPERF AQES PY JORE PER
  NDERTIMIN E HEC-eve” KOZHNJE
  DHE KOZHNJE 2 TAMARË NGA SHOQERIA
  “TAMARA HYDRO ENERGY “SH.P.K DHE HEQJEN NGA FONDÎ PYJOR I SIPËRFAQES 4.53
  HA QË BËJNË PJESË NË EKONOMINË PYJORE KULLOSORE” VUKEL-NIKC”.

   Shkarko aktin