VENDIM NR. 16 DATE 26.04.2022

 • VENDIM NR. 16 DATE 26.04.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 16 DATE 26.04.2022

  PËR
  MIRATIMIN E DHËNIES ME QIRA/NE PËRDORIM TË SIPERFAQES PYJORE PËR
  NDERTIMIN E LINJES SË UJIT PËR OBJEKTIN “FABRIKË PËR AMBALLAZHIMIN NË
  SHJSHE OSE ENË DHE PRODHIMIN E LËNGJEVE” NGA SHOQERlA “CANAJ”Sh.P.K DHE
  HEQJEN NGA FOND! PYJOR I SIPËRFAQES QË PËRSHKOHET NGA LINJAT E DËRGIMIT
  TË UJIT TEK LINJA E PRODHIMIT TË SUBJEKTIT, MBI LUMIN E CEMIT
  TAMARE,NJËSIA ADMINISTRATIVE KELMEND.

   Shkarko aktin