VENDIM NR. 15DATE 26.04.2022

 • VENDIM NR. 15DATE 26.04.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 15 DATE 26.04.2022

  PËR
  MIRATIMIN F: DHËNIES MF: QIRA/NË PËRDORIM TË SIPERFAQES
  PYJORE/KULLOSORE NË NJËSINË AOMINISTRA TIVE SHKREL ,RASHKIA MALËSI
  E MADHE ME AFAT 10-V.JECAR SIPERFAQEN PYJORE PREJ 0.5783 ha QË
  SHTRIHET NË NGASTREN/NËNGASTREN 101/a BËN PJF:SË NË EKONOMINË
  PY.JORE “FUSHË E ZF:ZË” PËR QELLIMF: PUSHIMI ,ARGF:TIMI, VF:PRIMTARI
  TURISTIKE, KAMPINGJE.

   Shkarko aktin