VENDIM NR. 13 DATE 26.04.2022

 • VENDIM NR. 13 DATE 26.04.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 13 DATE 26.04.2022

   

  “MIRATIMIN E FAMILJEVE NË NEVOiË QË”DO TË TR.ÁJÓHEN ME NDiHMË.
  EKONOMIKE DUKE PËRDORUR DERI NE 6% T_Ë FONDIT TË NDIHMËS EKONOMIKE

   Shkarko aktin