VENDIM NR. 52 DATE 23.11.2022

 • VENDIM NR. 52 DATE 23.11.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 52 DATE 23.11.2022

  PËR
  nJSA NORYSHIMF, OHF. SI-ITF.SA Nii. VKfl NR.6’> OATF. 29.12.2021 “PF.R MinATIMIN F,
  N!VELIT TE PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZG.TEDHUR DHE TË EMitRUAR TË
  NËPUNËSVE CIVILË,TË PUNONJËSVE ADM!NISTRAT!VË PËR VITIN 2022 TË BASHKISË
  MALËSI E MADHE ,NJËSIVE ADM!N!STRATIVE DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA”TË NDRYSHUAR

   Shkarko aktin