VENDIM NR. 48 DATE 31.10.2022

 • VENDIM NR. 48 DATE 31.10.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 48 DATE 31.10.2022

  lUSHI KIMlN E PLAN IT TË PËRG.JITHSHËM VEN DOR TË BASHIGSË
  MALËSI E MAD!-IE“


   Shkarko aktin